PŁATNOŚCI
Wpłat należy dokonywać z góry za cały miesiąc, do pierwszego dnia każdego miesiąca, przelewem na konto bankowe Operatora:
51 1140 2004 0000 3402 6988 5356 (mBank)
MG Internet
Kamiennogórska 2/1
58-420 Lubawka

lub
13 1320 1537 0804 3786 2000 0001 (Poczta Polska)
MG Internet
Kamiennogórska 2/1
58-420 Lubawka
Tytuł wpłaty: wpłata za okres, nazwisko imię (Przykład: Grudzień 2010 Kowalski Jan)

Wpłaty dokonywane na "konto pocztowe" w okienku dowolnego Urzędu Pocztowego są DARMOWE.

Wpłaty dokonywane na wszystkie konta MG Internet w "Agencji opłat i ubezpieczenia" przy ul. Kamiennogórskiej 2/1 są DARMOWE.

Prawa autorskie zastrzeżone 2008 - Milenium GROUP www.milenium-group.pl